Bøker fra forlaget Alb. Cammermeyers Forlag/ A.F.Cam.Boghandel/Cammermeyers


Ikke på lager?


Du kan settes på venteliste for en bok som ikke er på lager. Skriv inn et høyere antall enn lagerbeholdningen og klikk kjøp. Hvis vi får inn boka vil oppførte på listen bli kontaktet i tur og orden.


Vis kun bøker på lager

Viser 1 - 40 av 52

Fra Luthers Tid. Optegnelser af familien Schönberg-Cotta.
, The Church Pulpit Commentary
Art. 19463 Innbundet. 1876. 260s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
45,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Jessicas første bønn.
, The Church Pulpit Commentary
Art. 4386 Innbundet. 1881. 103s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kirkehistoriske smaastykker.
Bang, Anton Christian
Art. 11677 Innbundet. 1890. 348s. ACF. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Veiledning til brugen af katekismus-forklaringen.
Bang, Anton Christian
Art. 17420 Innbundet. 1891. 162s. ACF. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Julian den frafaldne.
Bang, H.Chr.
Art. 11463 Innbundet. 1881. 166s. ACF. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Billeder fra evangeliske præsters husliv i Tyskland.
Baur, Wilhelm
Art. 7462 Innbundet. 1880. 463s. ACF. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Komme dit rike.
Bekker, Helga
Art. 1086 Innbundet. -17. 93s. ACF. (No.)
Emne: Dikt og Poesi
0 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Prædikener over kirkeaarets evangelier.
Blessing, Peter
Art. 25336 Innbundet. 1883. 652s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
45,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Biskop JOHAN NORDAHL BRUN.
Bull, TH.
Art. 18877 Innbundet. 91s. ACF. (No.)
Emne: Biografier og Festskrift
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Salathiel. Historisk roman. Omfattende de 37 aar fra korsfæstelsen til Jerusalems ødelæggelse.
Croly, George
Art. 26034 Innbundet. -03. 471s. ACF. (No.)
Emne: Romaner
0 på lager
45,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Naturens Lov i Aandens Verden.
Drummond, Henry
Art. 10208 Innbundet. 1887. 315s. ACF. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Naturens lov i aandens verden.
Drummond, Henry
Art. 23675 Innbundet. 1889. 315s. ACF. (Dk.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede.
Fett, Harry
Art. 25329 Innbundet. -11. 170s. ACF. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
100,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norges kirker i middelalderen.
Fett, Harry
Art. 28267 Innbundet. -09. 148s. ACF. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
70,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Mit liv i aarene efter 1814. Sogneprest CHRISTIAN AUGUST GRØNVOLDs erindringer.
Grønvold,D.:
Art. 635 Innbundet. -43. 173s. ACF. (No.)
Emne: Biografier og Festskrift
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kristi efterfølgelse. Andet bind. Prædikener til hver søn- og helligdag i aaret.
Hall, Birger
Art. 16675 Innbundet. 1892. 300s. ACF. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den norske Kirke i det nittende aarhundrede. 1. bind. 1796-1820.
Heggtveit, Hallvard Gunleikson
Art. 18726 Innbundet. 1905-1911. 535s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
75,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den norske Kirke i det nittende aarhundrede. 2. bind, 2. avdeling.
Heggtveit, Hallvard Gunleikson
Art. 18727 Innbundet. 1912-1920. 519s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
75,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den norske Kirke i det nittende aarhundrede. 2. bind. 1821-1850.
Heggtveit, Hallvard Gunleikson
Art. 18119 Innbundet. 1912-1920. 970s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
75,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Illustreret Kirkehistorie. med 280 større og mindre Billeder.
Heggtveit, Hallvard Gunleikson
Art. 20941 Innbundet. 1891-1895 704s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
65,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fra Herrens hus.
Heuch, Johan Christian
Art. 19558 Innbundet. 1880. 76s. ACF. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Guds styrelse og nennskets frihed.
Horn, E.F.B.
Art. 26343 Innbundet. 1890. 128s. ACF. (Dk.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den paulinske fremstillingen af forsoningen.
Ihlen, Chr.
Art. 23854 Innbundet. 1897. 134s. ACF. (No.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
70,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Bibelsk commentar over Genesis.
Keil, Carl Friedrich
Art. 23855 Innbundet. 1870. 336s. ACF. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
65,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kommentar over Matthæus-evangeliet.
Keil, Carl Friedrich
Art. 17290 Innbundet. 1890 600s. ACF. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
75,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Luthers Liv.
Køstlin, Julius
Art. 6954 Innbundet. 1886. 608s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
100,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Om ekteskabet og valg af egtefælle.
Laache, Nils Jakob
Art. 18121 Innbundet. 1894. 94s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Anvisning for Den norske Prest i hans practiske Embedsførelse.
Lassen, P.B.
Art. 15821 Innbundet. 1881. 142s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Katekisationer over Luthers lille Katekismus.
Lind, Carl
Art. 18209 Innbundet. 1879. 377s. ACF. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Prøv dit hjerte.
Lobstein, F.
Art. 7662 Innbundet. 1875. 173s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kristus-prædikener.
Lunde, Herman
Art. 3076 Innbundet. -08. 432s. ACF. (No.)
Emne: Prekener
2 på lager
75,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Tre prædikener.
Lunde, Herman
Art. 7431 Hefte. -18. 46s. ACF. (No.)
Emne: Prekener
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Dr. Martin Luthers bordtaler. Et lidet udvalg.
Luther, Martin
Art. 10206 Hefte. 1889. 175s. ACF. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Om barmhjertigheten.
Løhe, Wilhelm
Art. 7649 Innbundet. 1871. 151s. ACF. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Dersom du tror, skal du se Guds herlighet.
Marstrander, Peter
Art. 11500 Hefte. -44. 26s. ACF. (No.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Jakobs brev til "de tolv stammer i adspredelsen".
Odland, Sigurd
Art. 11474 Innbundet. 1889. 243s. ACF. (No.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
60,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Tidens tanker.
Platou, I.M.
Art. 9916 Hefte. -24. 123s. ACF. (No.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
10,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fire prækener.
Robertson, Frederick W.
Art. 7620 Innbundet. 1885. 76s. ACF. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
1 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Bryllupet på Lønnvalla. Del 2.
Runa
Art. 3706 Innbundet. -46. 138s. ACF. (No.)
Emne: Romaner
1 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Ekekronas.
Runa
Art. 3709 Innbundet. -32. 288s. ACF. (No.)
Emne: Romaner
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna

Viser 1 - 40 av 52