Bøker fra forlaget J. Frimodts Forlag


Ikke på lager?


Du kan settes på venteliste for en bok som ikke er på lager. Skriv inn et høyere antall enn lagerbeholdningen og klikk kjøp. Hvis vi får inn boka vil oppførte på listen bli kontaktet i tur og orden.


Vis kun bøker på lager

Viser 1 - 40 av 42

Undervisning i kristendom. En fremstilling af den kristne tro og sædelighed.
Albeck, E.
Art. 7944 Hefte. -22. 245s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
1 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Dagligliv på Kristi tid.
Bouquet, A.C.
Art. 11628 Hefte. -55. 229s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
1 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Bibelens profetiske budskab.
Brodersen, Paul
Art. 11566 Hefte. -62. 421s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
75,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Tanker foran Jesu billede.
Dragsdahl, C.
Art. 14738 Hefte. -19. 125s. Frimod. (Dk.)
Emne: Kristologi
1 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
I troskab mod kaldet. Den danske diakonissestiftelse 1863 - 1963.
Hauge, S.
Art. 6886 Hefte. -63. 462s. Frimod. (Dk.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Alt er rede. 12 taler.
Jensen, Kai
Art. 25807 Innbundet. 133s. Frimod. (Dk.)
Emne: Prekener
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fra troens verden. 140 andagter.
Jensen, Kai
Art. 15168 Innbundet. -62. 166s. Frimod. (Dk.)
Emne: Andaktsbøker
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Syv ting som livet har lärt mig.
Jones, E. Stanley
Art. 21366 Hefte. -67. 24s. Frimod. (Dk.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kristi efterfølgelse.
Kempis, Thomas A.
Art. 6773 Innbundet. -37. 191s. Frimod. (Dk.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Paulus som karakter.
Koch, L.J.
Art. 9682 Innbundet. -17. 114s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Paulus' andet brev til korinthierne.
Koch, L.J.
Art. 27832 Innbundet. -27. 476s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
90,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Husandagtsbog.
Madsen, Niels Peter
Art. 20943 Innbundet. -18. 732s. Frimod. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Se det Guds Lam.
Madsen, Niels Peter
Art. 14190 Hefte. -12. 27s. Frimod. (Dk.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Vejen til Fred.
Madsen, Niels Peter
Art. 11460 Innbundet. 1897. 97s. Frimod. (Dk.Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
1 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
OLFERT RICARD. Minder og optegnelser.
Malmstrøm, Johs.
Art. 18868 Hefte. -29. 172s. Frimod. (Dk.)
Emne: Biografier og Festskrift
3 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Diakonien i kirkens historie.
Olesen,E.:
Art. 6885 Innbundet. -69. 260s. Frimod. (Dk.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Er Herren nær?
Prip, Einar
Art. 7030 Hefte. -31. 30s. Frimod. (No.)
Emne: Eskatalogi
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Er vi i de siste tider før Jesu gjenkomst.
Prip, Einar
Art. 9630 Hefte. -48. 86s. Frimod. (No.)
Emne: Eskatalogi
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Om bøn. En prædiken.
Prip, Einar
Art. 16436 Hefte. -16. 30s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bønn og Helbredelse
1 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Aanden i apostelkirken. Vejledning til selvstudium II.
Ricard, Olfert
Art. 12719 Innbundet. -10-24. 300s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
2 på lager
45,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Igaar og idag og til evig tid. Tolv fantasier.
Ricard, Olfert
Art. 25073 Innbundet. -24. 189s. Frimod. (Dk.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
1 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Jesu Kristi liv. Vejledning til selvstudium 1.
Ricard, Olfert
Art. 14352 Innbundet. -29-38. 158/275s. Frimod. (No.)
Emne: Kristologi
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Jesu Kristi liv. Vejledning til selvstudium 1.
Ricard, Olfert
Art. 7297 Hefte. -43. 158s. Frimod. (No.)
Emne: Kristologi
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Og vi saa hans herlighed. Prædikener.
Ricard, Olfert
Art. 14948 Innbundet. -11. 167s. Frimod. (Dk.)
Emne: Prekener
3 på lager
45,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Paulus. Kristi Jesu apostel.
Ricard, Olfert
Art. 463 Innbundet. -14. 158s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
3 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Profeten Jeremias. Hans person, liv og taler.
Ricard, Olfert
Art. 16544 Innbundet. -13. 209s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
45,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Sommer og høst.
Ricard, Olfert
Art. 25341 Innbundet. Prædikener til kirkeaaret del 2. 287s. Frimod. (Dk.)
Emne: Prekener
2 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Vejledning til dagligt selvstudium af Jesu Kristi liv efter de fire evangelier.
Ricard, Olfert
Art. 19765 Innbundet. -08. 300s. Frimod. (Dk.)
Emne: Kristologi
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Vejledning til selvstudium. I. Jesu Kristi liv. II. Aanden i apostelkirken. Selges samlet.
Ricard, Olfert
Art. 23677 Innbundet. -10, -12. 484s. Frimod. (Dk.)
Emne: Kristologi
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Vinter og vaar. Kirkeaarets prædikener. 1.
Ricard, Olfert
Art. 15205 Innbundet. -15. 292s. Frimod. (Dk.)
Emne: Prekener
2 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Vinter og vår. Sommer og høst. Prædikener til kirkeaaret.
Ricard, Olfert
Art. 16885 Innbundet. -18. 587s. Frimod. (Dk.)
Emne: Prekener
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Ved Mesterens fødder. Et møde mellem Herren og hans discipel.
Singh, Sadhu Sundar
Art. 16472 Hefte. -57. 88s. Frimod. (Dk.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den missionshistoriske situation verden over.
Skovgaard-Petersen, C.
Art. 9601 Hefte. -13. 24s. Frimod. (Dk.)
Emne: Misjon
0 på lager
10,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Erfaringer fra prækestolen.
Skovgaard-Petersen, C.
Art. 26284 Innbundet. -21. 132s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Et blik i Guds kærligheds dyb.
Skovgaard-Petersen, C.
Art. 23308 Innbundet. -07-18. 82s. Frimod. (Dk.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
2 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Menneskeskikkelser. Bibelske karakterer. 1. Bind.
Skovgaard-Petersen, C.
Art. 7556 Innbundet. -13-15-18. 157s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Menneskeskikkelser. Bibelske karakterer. Gammeltestamentlig serie. Bind 2.
Skovgaard-Petersen, C.
Art. 11624 Hefte. -18. 152s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Menneskeskikkelser. Bibelske karakterer. Nytestamentlig serie. Bind 1 og 2.
Skovgaard-Petersen, C.
Art. 14838 Innbundet. -15. 334s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Menneskeskikkelser. Bibelske karakterer. Nytestamentlig serie. Bind 1.
Skovgaard-Petersen, C.
Art. 11623 Innbundet. -20. 155s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Peter, Paulus og Johannes.
Skovgaard-Petersen, C.
Art. 19441 Hefte. -23. 176s. Frimod. (Dk.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna

Viser 1 - 40 av 42