Bøker fra forlaget Jacob Dybwards Forlag


Ikke på lager?


Du kan settes på venteliste for en bok som ikke er på lager. Skriv inn et høyere antall enn lagerbeholdningen og klikk kjøp. Hvis vi får inn boka vil oppførte på listen bli kontaktet i tur og orden.


Vis kun bøker på lager

Viser 1 - 39 av 39

Kirkehistorie.
Bang, Anton Christian
Art. 18733 Innbundet. -39. 74s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
St.Petri breve. Forklarede.
Beffer, W.F.
Art. 28097 Innbundet. 1866. 588s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Prædikener over Evangelietexterne paa Kirkeaarets Søn- og Helligdage.
Berg, O.
Art. 7644 Innbundet. 486s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra 19: Visitats-journal. 1794-1812.
Brun, Johan Nordahl
Art. 13928 Hefte. -51. 167s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Forklaring til Johannes-evangeliet for seminarier og høiere skoler.
Brun, Yngvar
Art. 27715 Innbundet. 1896. 107s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Abrahams kaldelse og Abraham og Melchizedek.
Caspari, C.P.
Art. 20947 Innbundet. 1876. 112s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Frelserens liv.
Dickens, Charles
Art. 1531 Hefte. -34. 146s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kristologi
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Frelserens liv.
Dickens, Charles
Art. 21205 Innbundet. -34. 146s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kristologi
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fra 9. april til 7. juni. Episoder og oplevelser fra krigen i Norge.
Gotaas, Birger
Art. 23507 Innbundet. -45. 237s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den 2. Verdenskrig 1939 - 1945
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra 17: Nattverden i norsk kirkeliv.
Gulbrandsen, Birger
Art. 14765 Hefte. -48. 434s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra 17: Nattverden i norsk kirkeliv.
Gulbrandsen, Birger
Art. 18575 Innbundet. -48. 434s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
60,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Inkarnasjon og oppstandelse. Til spørsmålet om den historiske åpenbaring.
Hauge, Reidar
Art. 28251 Hefte. -41. 336s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Bibelstudier, Bibelkommentarer og Konfesjonskunnskap
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Forelæsninger over Den kristlige ethik.
Johnson, Gisle
Art. 15817 Innbundet. 1898. 334s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Grundrids af den systematiske theologi. Til brug ved forelæsninger. I og II del. Den christelige pistik og den christelige dogmatik.
Johnson, Gisle
Art. 13509 Innbundet. 1878. 249s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
70,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Konkordiebogen eller den evangelisk-lutherske kirkes bekjendelsesskrifter.
Johnson, Gisle
Art. 26486 Innbundet. 1882. 502s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
The Question of Authorship in the Ezra-narrative. A lexical investigation.
Kapelrud, Arvid S.
Art. 17809 Hefte. -44. 97s. Ja.Dyb. (Eng.)
Emne: Utenlandske Bøker
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia sacra. Aarbok til kunnskap om Den Norske Kirke i fortid og samtid.
Kolsrud, Oluf
Art. 25211 Innbundet. -39. 187s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Forklåring til Luthers litle katekisme av J.R. Sverdrup.
Luther, Martin
Flere forfattere(2)

Art. 18352 Innbundet. -31-36. 72s. Ja.Dyb. (Nyn.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
2 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Sverdrups forklaring til katekismen etter Dr. Martin Luther.
Luther, Martin
Flere forfattere(2)

Art. 21033 Innbundet. -54. 72s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Dr. Martin Luthers lille katechismus, med børnelærdoms Visitats.
Luthers lille katekismus
Luther, Martin
Art. 18357 Innbundet. 1876. 64s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Forklaring over Luthers lille katekisme av J.R. Sverdrup.
Luthers lille katekismus
Flere forfattere(2)

Art. 4833 Innbundet. -13-24. 72s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Luthers lille katekisme. Forklaring ved J. R. Sverdrup.
Luthers lille katekismus
Art. 13420 Innbundet. -28. 72s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Ikke under noe emne
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Sverdrups forklaring til katekismen etter Dr. Martin Luther ved M.R. Dæhlin.
Luthers lille katekismus
Luther, Martin
Art. 18353 Innbundet. -39. 71s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Sverdrups forklåring til katekisma etter Dr. Martin Luther ved M.R.Dæhlin.
Luthers lille katekismus
Luther, Martin
Art. 17414 Innbundet. -40. 77s. Ja.Dyb. (Nyn.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
2 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Udtog af Erich Pontoppidans forklaring ved H.U. Sverdrup.
Luthers lille katekismus
Luther, Martin
Art. 18356 Innbundet. 1871. 120s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
10. Bind. Januari - juni 1868.
Luthersk kirketidende
Art. 16022 Innbundet. 412s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Tidsskrift
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
2. Bind. Januari - juni 1864.
Luthersk kirketidende
Art. 16021 Innbundet. 420s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Tidsskrift
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Gamle norske kirker.
Moe, Wladimir
Art. 26099 Innbundet. -22. 187s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra 18: Biskop Eyler Hagerup 1685-1743.
Nilssen, Anders
Art. 16497 Hefte. -51. 281s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra. Aarbok til kunnskap om den norske kirke i fortid og samtid. Attende aargang.1938. Flere forfattere.
Norvegia Sacra
Art. 16501 Hefte. -49. 209s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra. Aarbok til kunnskap om den norske kirke i fortid og samtid. Nittende aargang. 1939. Flere forfattere.
Norvegia Sacra
Art. 23958 Innbundet. -50. 187s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra. Aarbok til kunnskap om den norske kirke i fortid og samtid. Syttende aargang 1937. Flere forfattere.
Norvegia Sacra
Art. 23957 Hefte. -48. 194s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra. Aarbok til kunnskap om den norske kirke i fortid og samtid. Syttende aargang. Flere forfattere.
Norvegia Sacra
Art. 16861 Innbundet. -37. 194s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra. Aarbok til kunnskap om den norske kirke i fortid og samtid. Tyvende aargang. 1940. Flere forfattere.
Norvegia Sacra
Art. 16502 Hefte. -50. 242s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra. Aarbok til kunnskap om den norske kirke i fortid og samtid. Tyvendee aargang. 1940. Flere forfattere.
Norvegia Sacra
Art. 16499 Innbundet. -50. 242s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Den Norske Kirke og Lutherdom
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra 16: Mit liv gjenoplevet i mindet.
Olafsen, O.
Art. 16496 Hefte. -47. 313s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kristelige fortællinger ordnet efter Bibelen.Til brug for prædikanter, religionslærere og hjemmet.
Rogndokken, A.
Art. 25205 Innbundet. 1898 508s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Oppbyggelse, Evangelisering og Debatt
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Forklaring over Luthers lille katekisme. (Efter dr. Erik Pontoppidan.)
Sverdrup, Georg
Art. 8580 Innbundet. -07. 76s. Ja.Dyb. (Got.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Udtog af Dr. Erich Pontoppidans forklaring.
Sverdrup, Georg
Art. 4403 Innbundet. 1875,1876. 120s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Antikvariske Bøker (før 1900 og bøker med gotisk skrift)
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna

Viser 1 - 39 av 39