Bøker i emnet Kirke- og Vekkelseshistorie


Ikke på lager?


Du kan settes på venteliste for en bok som ikke er på lager. Skriv inn et høyere antall enn lagerbeholdningen og klikk kjøp. Hvis vi får inn boka vil oppførte på listen bli kontaktet i tur og orden.


Vis kun bøker på lager

Viser 81 - 120 av 834

Svenska pingstväckelsen femtio år. En krönika i ord och bild.
Blomqvist, Axel (red.)
Art. 24342 Innbundet. -57. 296s. FFS. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
När Gud kallar. Väckelser i Ätradalen omkring sekelskiftet.
Blomqvist,J.:
Art. 11936 Innbundet. -43. 319s. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kaggeholm\Lemera. En bok om skola och mission.
Boberg,Å.:
Art. 5000 Innbundet. -92. 159s. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kyrkjeliv i Christianssands stift.
Bolling, Reidar
Art. 27353 Hefte. -47. 434s. LoK (Nyn.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Romsdal indremisjon i 75 år. 1874-1949.
Bondevik, Johs. O.
Art. 23448 Innbundet. -50. 143s. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kristent innslag i norsk politikk. 1800-1930.
Bondevik, Kjell
Art. 5001 Innbundet. -75. 223s. Luth. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Hundre år langs eggen. Det Norske Misjonsselskap - 100 år i Asia.
Bore, Marie Rein
Eggen, Egil H.
Art. 21854 Innbundet. 2001. 152s. Luth. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kirken i sentrum. Trondheim metodistmenighet 100 år.
Borgen, Peder
Flere forfattere(4)

Art. 25326 Hefte. -81. 209s. NFS. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kristne kirker og trossamfunn.
Borgen, Peder (red.)
Haraldsø, Brynjar (red.)
Art. 23971 Hefte. 2003. 344s. Tapir. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
I hellig oppdrag. Festskrift ved Misjonshøgskolens 140-årsjubileum og innvielse av Fakultetsbygget.
Borgenvik, Johannes (red.)
Larsen, Erik (red.)
Art. 8464 Hefte. -83. 149s. Høg (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
25,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den kristne kirkes historie. Et grundrids.
Brandrud, Andreas
Art. 14565 Innbundet. -15. 470s. Asch. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
3 på lager
100,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kirkens historie i kort fremstilling.
Brandrud, Andreas
Art. 15278 Innbundet. -21. 100s. Asch. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Från urkristendomens dagar.
Bredberg, W.
Art. 22722 Innbundet. 169s. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
P.P.Waldenströms brev 1858-1882. Första delen 1858-1875.
Bredberg, W.
Art. 22729 Hefte. -38. 274s. SMF. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
P.P.Waldenströms brev 1858-1882. Första delen 1858-1875. Andra delen1858-1882. Selges samlet.
Bredberg, W.
Art. 24340 Innbundet. -38. 274s. SMF. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
80,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Martyrkirken som overlevde. Valdenserkirken.
Bredvei, Peder A.
Art. 6390 Innbundet. -71. 156s. Lunde. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Men himlen är blå. Andliga brytningstider i bärgslagen.
Brehmer, Torgny
Art. 11924 Innbundet. -49. 304s. ÖMF. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Oslo Indremisjons historie gjennem 75 år 1855-1930.
Brekke, Egil
Art. 14556 Hefte. 197s. Thron. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Ikke ett håpløst tilfelle. Frelsesarmeens fengselsarbeid i Norge gjennom 75 år, 1920-1995.
Brekke, Otto
Art. 21851 Innbundet. -95. 144s. Hermon. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Den moderna pingströrelsen.
Briem, Efraim
Art. 21233 Hefte. -24 352s. SKD. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
2 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Nyanglikansk renässans. Studier till den engelska kyrkans utveckling under 1800- tallet. 3.
Brilioth, Yngve
Art. 10892 Hefte. -23. 147s. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Hurtig svandt den lyse sommer! Kaj Munk 1924-44.
Brix, Hans
Art. 14554 Hefte. -46. 297s. (Dk.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Skjåk kyrkje 200 år.
Bruheim, M.
Art. 17656 Hefte. -52. 189s. (Nyn.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Norvegia Sacra 19: Visitats-journal. 1794-1812.
Brun, Johan Nordahl
Art. 13928 Hefte. -51. 167s. Ja.Dyb. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kirkestriden i Norge. Belyst ved Lyder Bruns brev til F.C. Krarup 1905-31. Innl. ved Kristen Valkner.
Brun, Lyder
Valkner, Kristen
Art. 23445 Hefte. -68. 302s. Univ. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Beredd att dö. Apostlagärningarnas fortsättning i krigsdrabbat Kampuchea.
Burke, Todd og DeAnn
Art. 15118 Hefte. -79. 320s. HF. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Frukta icke, allenast tro. Ebba Boström och Samariterhemmet.
Bylund, Tuulikki Koivunen
Art. 27519 Hefte. -94. 320s. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Biskop Heuch. Visitasberetninger. 1889 - 1902.
Bøe, Gunvald
Art. 11697 Hefte. -65. 138s. LunCo. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Budskap 2001. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH).
Bøe, Sverre
Sjaastad, Egil
Art. 13165 Hefte. 2001. 138s. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
15,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Historien om den kristne sivilisasjon.
Chadwick, Owen
Art. 22724 Innbundet. 304s. Asch. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
I Guds planteskole. Søndagsskolen i Fiadelfia, Oslo.
Christensen, Grete Telle
Flere forfattere(4)

Art. 1437 Innbundet. -61. 99s. Filad. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
30,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kyrkohistoria. 1. Fra evangelium til den pavelige gudsstat.
Christensen, Torben
Art. 21853 Innbundet. -69. 424s. Univ. (Dk.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kyrkohistoria. 2. Från påvens gudsstat till religionsfriheten.
Christensen, Torben
Göransson, Sven
Art. 28333 Innbundet. -69. 450s. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Kyrkohistoria. 3. Från västerns religion till världsreligion.
Christensen, Torben
Göransson, Sven
Art. 18207 Innbundet. -76. 814s. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
60,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Haslum Kirke 800 år.
Christie,H.(fl.forf.):
Art. 7465 Hefte. -90. 80s. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
20,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Handbok i kyrkohistorien.
Cornelius, C.A.
Art. 22723 Innbundet. 1876. 356s. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
35,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Reformationshistoria.
D'Aubigné, J.H.Merle
Art. 5038 Innbundet. -32. 946s. Halls. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
50,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
To konger og to kongeriker.
D'Aubigné, J.H.Merle
Art. 14576 Innbundet. -50. 207s. NoLuth. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
1 på lager
60,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Fra seier til nederlag. Pinsebevegelsen i Norge.
Dahl, Tor Edvin
Rudolph, John Willy
Art. 14580 Hefte. -78. 194s. Gyl. (No.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
60,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna
Adolphe Monod som predikant. Homiletisk studie.
Dahlblom, Karl Fredrik August
Art. 10891 Hefte. -23. 224s. SKD. (Sv.)
Emne: Kirke- og Vekkelseshistorie
0 på lager
40,00 kr
Kjøp
Vare lagt i handlevogna

Viser 81 - 120 av 834